NOTER OG FORKORTLSER

home Tilmeld dig maillisten Strikkeopskrifter

Forkortelser

 • arb = arbejde
 • beg = begyndelse(n)
 • cm = centimeter
 • flg = følgende
 • g = gram
 • gent = gentag
 • indt = indtagning(er)
 • kantm = kantmaske(r)
 • m = maske(r)
 • omg = omgang(e)
 • p = pind(e)
 • r = ret
 • rundp = rundpind
 • sm = sammen
 • str = størrelse(r)
 • udt = udtagning(er)
 • vr = vrang

NOTER:

Strikkevejledning i henhold til forskellige størrelser indledes altid med den mindste størresle efterfulgt af de større størrelser adskilt af en bindestreg (-).
Hvor der kun er skrevet en enkelt anvisning, er denne gælende for alle størrelser.
Kantmasker: Når der strikkes frem og tilbage, strikkes 1. og sidste maske på alle pinde altid ret!
Strikkeprøve - strikkefasthed: For ens egen skyld er det vigtigt at lave en strikkeprøve for at kontrollere strikkefastheden. Er denne for løs, prøves med pinde et halvt nummer finere. Omvendt, er den for fast, må prøves med grovere pinde.


Strikketeknikker (beskrevet for strikning frem og tilbage):
Glat ret: Alle retsidepinde strikkes ret, og alle vrangsidepinde strikkes vrang.
Glat vrang: Alle retsidepinde strikkes vrang, og alle vrangsidepinde strikkes ret.
Gent denne p.
Knaphuller: luk det passende antal masker til knappens størrelse uden at strikke maskerne. Slå 2 masker mere op end aflukket. På den flg pind strikkes den første nye maske op sammen med den foregående gamle maske og den sidste nye maske strikkes sm med den efterflg gamle maske. På denne måde undgåes uønskede huller.
Patentstrik: (med lige maskeantal) 1. p: * 1 ret, 1 m vr løs af med garnet foran arb *. Gent fra * til * pinden ud. Raglan-indt, retsidep: 2 m strikkes sm inden for de 2 yderste masker (eller som foreskrevet i opskriften). Maskerne strikkes normalt sammen i beg af pinden og drejet sammen i slutningen af pinden.
Retstrik: alle pinde strikkes ret.
Rib 1/1: skiftevis 1 r, 1 vr.
Rib 2/2: skiftevis 2 ret, 2 vr.
Strikke 2 vr-masker drejet sammen: sæt 2 masker over på højre pind, sæt dem tilbage på venstre pind, idet man drejer dem med uret. Strik maskerne vrang sm.
Vendinger midt i arbejdet på pinden: arbejdet vendes, der slåes om pinden, og der strikkes tilbage. Når der igen strikkes over vendingen, strikkes omslaget sammen med den flg maske for at undgå hul.

Webmaster og webdesign: domoras - Dorte Møller Rasmussen